Ubezpieczenie


Wariant rozszerzony obejmuje:

 • pokrycie kosztów leczenia w wypadku konieczności skorzystania z pomocy lekarskiej lub hospitalizacji, transportu oraz repatriacji; suma ubezpieczenia 40 000 EUR
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:
  - na wypadek śmierci 10 000 PLN
  - trwały uszczerbek na zdrowiu 20 000 PLN
 • natychmiastowa 24 h pomoc "assistance" - w ramach sumy KL
 • odpowiedzialność cywilna:
  - szkody na osobie 100 000 EUR
  - szkody na mieniu 20 000 EUR
 • ubezpieczenie bagażu 1 600 PLN

Wariant rozszerzony z Assistance Auto obejmuje:

 • pokrycie kosztów leczenia w wypadku konieczności skorzystania z pomocy lekarskiej lub hospitalizacji, transportu oraz repatriacji; suma ubezpieczenia 40 000 EUR
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:
  - na wypadek śmierci 10 000 PLN
  - trwały uszczerbek na zdrowiu 20 000 PLN
 • natychmiastowa 24 h pomoc "assistance" - w ramach sumy KL
 • odpowiedzialność cywilna:
  - szkody na osobie 100 000 EUR
  - szkody na mieniu 20 000 EUR
 • ubezpieczenie bagażu 1 600 PLN
 • assistance samochodu do 2,599t  –    15 000 PLN na samochód

Wariant podstawowy obejmuje:

 • pokrycie kosztów leczenia w wypadku konieczności skorzystania z pomocy lekarskiej lub hospitalizacji, transportu oraz repatriacji; suma ubezpieczenia 10 000 EUR
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:
  - na wypadek śmierci 5 000 PLN
  - trwały uszczerbek na zdrowiu 10 000 PLN
 • natychmiastowa 24 h pomoc "assistance" - w ramach sumy KL