Ubezpieczenie


Wariant podstawowy

Wariant podstawowy obejmuje:

 • pokrycie kosztów leczenia w wypadku konieczności skorzystania z pomocy lekarskiej lub hospitalizacji, transportu oraz repatriacji; suma ubezpieczenia 10 000 EUR
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:
  - na wypadek śmierci 5 000 PLN
  - trwały uszczerbek na zdrowiu 10 000 PLN
 • natychmiastowa 24 h pomoc "assistance" - w ramach sumy KL
Karta Produktu - Travel

Wariant rozszerzony

Wariant rozszerzony obejmuje:

 • pokrycie kosztów leczenia w wypadku konieczności skorzystania z pomocy lekarskiej lub hospitalizacji, transportu oraz repatriacji; suma ubezpieczenia 40 000 EUR
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:
  - na wypadek śmierci 10 000 PLN
  - trwały uszczerbek na zdrowiu 20 000 PLN
 • natychmiastowa 24 h pomoc "assistance" - w ramach sumy KL
 • odpowiedzialność cywilna:
  - szkody na osobie 100 000 EUR
  - szkody na mieniu 20 000 EUR
 • ubezpieczenie bagażu 1 600 PLN
Karta Produktu - Travel

Wariant rozszerzony z Assistance Auto

Wariant rozszerzony z Assistance Auto obejmuje:

 • pokrycie kosztów leczenia w wypadku konieczności skorzystania z pomocy lekarskiej lub hospitalizacji, transportu oraz repatriacji; suma ubezpieczenia 40 000 EUR
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:
  - na wypadek śmierci 10 000 PLN
  - trwały uszczerbek na zdrowiu 20 000 PLN
 • natychmiastowa 24 h pomoc "assistance" - w ramach sumy KL
 • odpowiedzialność cywilna:
  - szkody na osobie 100 000 EUR
  - szkody na mieniu 20 000 EUR
 • ubezpieczenie bagażu 1 600 PLN
 • assistance samochodu do 2,599t  –    15 000 PLN na samochód
Karta Produktu - Assistance Auto

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży

Dokonując rezerwacji z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem warto pomyśleć o ubezpieczeniu kosztów rezygnacji i przerwania podróży. Okaże się ono przydatne w przypadku anulacji rezerwacji z przyczyn losowych. Możecie wówczas liczyć na częściowy zwrot poniesionych kosztów (do 80%). Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy z przyczyn losowych nie będziecie mogli rozpocząć zaplanowanej podróży, jak i gdy będziecie musieli skrócić pobyt z podobnych powodów.

Korzyści zakupu ubezpieczenia kosztów rezygnacji i przerwania podróży:

 • zwrot kosztów (do 80% poniesionych kosztów) w przypadku, gdy nie będziecie mogli rozpocząć zaplanowanej podróży z przyczyn losowych
 • zwrot kosztów (do 80% poniesionych kosztów) za niewykorzystane dni w przypadku konieczności skrócenia pobytu z przyczyn losowych

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży można wykupić najpóźniej 7 dni po dokonaniu rezerwacji, chyba że dokonanie rezerwacji nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą wyjazdu. W takim wypadku ubezpieczenie kosztów rezygnacji i przerwania podróży może być wykupione jedynie w dniu dokonania rezerwacji.

Karta Produktu - Cancel